OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Anotace kurzu

Vícedenní letní seminář s tradicí od roku 1996 navazuje na odkaz pedagogických idejí Carla Orffa a České Orffovy školy v kontextu současného evropského školství a nabízí nové tvořivé cesty v celostně pojaté hudební výchově s možností praktického rozvoje umělecko-pedagogických dovedností. Obsah workshopu tvoří instrumentální, vokální, poslechové a hudebně-pohybové činnosti, které se navzájem prolínají. Důraz je kladen na prožitek, tvořivost, sebereflexi v sociálním učení a na výcvik v prohloubení profesních kompetencí. Přínosnou zkušeností pro frekventanty je tvorba projektů, plánování vyučovacího procesu a vzájemné předávání poznatků z vlastní pedagogické praxe.

Téma letošní letní školy „Traditional ways & New visions“ je inspirováno propojením osvědčených cest a nových vizí v duchu idejí Orffova Schulwerku. Vycházejíce z jeho tzv. „klasiků“ jsou účastníkům představeny nové didaktické modely zdůrazňující tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí hudbou, pohybem a slovem. Kurz seznamuje jak s tradicí lidové hudby a tance, tak i s tradicí tance a hudby v  kontextu světových dějin a současného umění. Známá vinařská oblast Mikulov leží v blízkosti čtyř států a historicky byla významnou obchodní křižovatkou. Pádem železné opony roku 1989 dochází k obnovení této tradice a Mikulov se stává místem setkávání mnoha národů. Z tohoto hlediska je právě Mikulov ideální inspirací k utváření nových vizí evropského společenství, posilování výchovy k multikulturalismu i budování kulturního podvědomí každého z nás. V roce 2020 slavíme 125. výročí narození Carla Orffa (1895 – 1982), 70 let vzniku prvního sešitu Orffova Schulwerku „Musik für Kinder I-V“ (Orff, Keetmann, 1950 – 1954) a dodatečně 51 let od zrodu jeho aplikace do českého prostředí – „České Orffovy školy I-IV“ (Hurník, Eben, Jurkovič, 1969 - 1996).

Doprovodný kulturní program kurzu tvoří moravská a rakouská lidová hudba. Každý den začíná společným „warm up“, po kterém jsou účastníci rozděleni do tří pracovních skupin. Odpoledne nabízíme ateliéry, projektovou práci či za příplatek výlet do známého lednicko-valtického areálu. Večer je zakončen opět společně. Milovníci večerní zábavy ocení pohostinnou atmosféru rodinných vinných sklípků.

Kurz je akreditován u České Orffovy společnosti, z. s. v rámci programu DVPP pod titulem Česká Orffova škola v soudobé praxi (MSMT – 33321/2018-1-872) s hod. dotací 35 vyučovacích hodin.

Aktuální rozvhr si můžete stáhnout zde: aktuální rozvh

Koordinátor: Jitka Kopřivová

Organizace: Jan Lála, Kateřina Dvorská, Lenka Pospíšilová

Zakladatelé kurzu: Coloman Kallós, Hana Weihs (Kallós)

Přihláška na kurz

Registrace na kurz a objednání ubytování probíhá odděleně. Stravování lze objednat při registraci prostřednictvím zaslaného formuláře.

Účastníci z České republiky se přihlašují přes webový systém České Orffovy společnosti: registrace na webu České Orffovy společnosti

Na základě vyplnění jednoduché registrace obdržíte emailem potvrzení a fakturu. Následně od organizátorů detailní elektronický registrační formulář s  informacemi. Kurzovné fakturuje

Česká Orffova společnost, z.s.
IČ: 27051188
Chlebovická 732/16
199 00 - Praha 9 Letňany

Dotazy ohledně fakturace České Orffovy společnosti (např. úpravy faktur) směřujte na Jitku Kopřivovou: koprivova@orff.cz, +420 602 971 180 (přes den mne nejlépe zastihnete pomocí SMS, zavolám zpět). Dotazy ohledně organizace kurzu a ubytování na Kateřinu Dvorskou: mikulov@isce.cz

Účastníci ze Slovenska (kromě členů ČOS) a jiných zemí se registrují přímo v podrobném elektronickém formuláři zde: registrační formulář pro účastníky mimo Českou republiku

kurzovné: 9.750 CZK
cena pro člena ČOS: 9.500 CZK

Storno podmínky:

S ohledem na celosvětovou situaci ohledně coronaviru aktualizujeme ke dni 7. 3. 2020 storno podmínky pro odhlášení z kurzu nebo pro případ zrušení i z důvodu výše uvedeného pro nově zaregistrované účastníky následovně:

odhlášení do 7. dne po přihlášení na kurz - bez storno poplatku
odhlášení od 8. dne po přihlášení na kurz do 20.6. - storno poplatek 1.000 CZK
o
dhlášení do 10.7. - storno poplatek ve výši 50 % kurzovného
odhlášení po 10.7. - storno poplatek v plné výši kurzovného

Kurz je akreditován u České Orffovy společnosti, z. s. v rámci programu DVPP pod titulem Česká Orffova škola v soudobé praxi (MSMT – 33321/2018-1-872) s hod. dotací 35 vyučovacích hodin. Lze ho hradit z tzv. "Šablon".

Studenti a další zájemci mohou požádat o stipendium z Nadace Carla Orffa vyplněním jednoduchého formuláře zde Žádost o částečné stipendium .

Poznámka: Vezměte si prosím pohodlný oděv vhodný k pohybovým aktivitám. Účast kurzu je na vlastní nebezpečí, zdravotní a úrazové pojištění si hradí každý sám. Fotografování a pořizování video/audio dokumentace během kurzu je zakázáno. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění pro nepředvídatelné situace.

Rezervace ubytování

Ubytování si, prosím, rezervujte ve společném rezervačním systému proklikem na anglickou verzi webu. Na základě objednávky Vám bude zaslána faktura. Účastníkům z České republiky fakturuje ubytování i kurzovné Česká Orffova společnost, z.s. 

Rezervace ubytování